Spoke Front Rear

Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX


Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX

Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX    Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX
For Talaria Sting & XXX. 1 set 14x2.15 Front Rear wheels + inner tubes with tire pads. 7116 T7 aluminum alloy Rims. Rear Wheel Tire Size:100/90-14.

Front Wheel Tire Size : 90/90-14. Rear Wheel= 14" x 2.15" 36 holes.


Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX    Tarazon 14x2.15 Spoke Front Rear Wheel Rims Hubs with Tire for Talaria Sting XXX